You are here

Art. 18 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Közzétette webadmin · Sze, 2021/02/10 - 19:09

Atât probele sumative, cât și prezentarea disertație se desfășoară în prezența, în același loc și în același moment, a comisiei de examen și a examinatului. Fiecare comisie este alcătuită din cel puțin trei membri: un președinte, care este profesor universitar sau conferențiar universitar, și încă doi membri având gradul profesional de cel puțin lector universitar și titlul de doctor. Comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor se numesc prin decizia Rectorului, la propunerea Consiliului Facultății. Componența comisiilor de examinare și a comisiilor pentru soluționarea contestațiilor se publică pe site-ul web al instituției.

Kulcsszavak:

Felelős tisztség: