You are here

Art. 9 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/08 - 11:17

Capitolul III. Anunțul public privind organizarea concursului

 1. Anunțurile privind scoaterea la concurs a posturilor didactice și de cercetare se publică prin următoarele modalități:
  • pe pagina principală a site-ului web al ITP: www.proteo.cj.edu.ro;
  • pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educației Naționale;
  • în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 2. Anunțul privind organizarea concursului se publică cu cel puțin două luni înainte de data desfășurării primei probe de concurs. Înscrierea la concurs începe în ziua publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs și se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfășurării primei probe de concurs.
 3. ITP și Ministerul Educației Naționale pot anunța concursurile prin orice mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea în mass-media, în publicații științifice naționale și internaționale, precum și ale Bisericilor susținătoare ale ITP, pe site-uri web specializate în publicarea ofertelor de locuri de muncă și altele asemenea.
 4. Pagina web a concursului este pagina web care prezintă direct informațiile complete despre concurs de pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educației Naționale.
 5. Pe pagina web a concursului vor fi publicate, în termenul prevăzut la alin. (2), cel puțin următoarele informații:

 • descrierea postului scos la concurs; descrierea postului va fi făcută în termeni cuprinzători, care corespund nevoilor reale ale universității, avându-se în vedere să nu se limiteze, în mod artificial, numărul potențialilor candidați (HG 457/2011 art. 4, lit. 5).
 • atribuțiile/activitățile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică și tipurile de activități incluse în norma didactică, în cazul posturilor didactice, respectiv norma de cercetare;
 • salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării;
 • calendarul concursului;
 • tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, ori tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susținute efectiv;
 • descrierea procedurii de concurs;
 • lista completă a documentelor pe care candidații trebuie să le includă în dosarul de concurs;
 • adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.

Anunțurile referitoare la posturile de conferențiar universitar, profesor universitar, cercetător științific gradul II și cercetător științific gradul I vor fi publicate și în limba engleză.