tudományos titkár

You are here

Art. 21 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/15 - 14:24

Proceduri

Consiliul Cercetării Științifice se întrunește semestrial în sesiuni ordinare și în sesiuni extraordinare, la convocarea președintelui sau a majorității simple a CCS, conducerea operativă fiind asigurată de secretarul său științific și de conducerea Centrului de Cercetare ITP.

Art. 20 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/15 - 14:22

Secretarul științific al CCS asigură partea organizatorică aferentă desfășurării activității Consiliului precum și redactarea tuturor documentelor elaborate de către acesta (rapoarte, procese verbale etc.). Prin delegare de atribuții, poate înlocui președintele în cazul în care acesta nu-și poate exercita temporar mandatul.

Subscribe to RSS - tudományos titkár