költségvetés

You are here

Art. 17 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Közzétette webadmin · Ke, 2021/02/16 - 14:47

Finanțarea Centrului

Conform propriului act constitutiv Nr. 128/2008 al Eparhiei Reformate din Ardeal (nr. de înregistrare ITP: 283/04.04.2008), baza materială a Centrului, precum și finanțarea activității de cercetare în general este asigurată prin contribuția Bisericilor fondatoare. Prin urmare, veniturile Centrului provin din:

Art. 5 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/12 - 19:47

Bisericile fondatoare

Bisericile fondatoare, de care aparțin instituțiile gazdă, asigură condițiile necesare desfășurării practicii profesionale. În strânsă colaborare cu ITP ele desemnează instituțiile gazdă și mentorii, asigură finanțarea practicii (remunerarea mentorilor, cheltuielile cu deplasarea studenților). Finanțarea practicii profesionale este încorporată în bugetul anual al ITP.

Art. 183 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:35

Capitolul IX. Patrimoniul, baza materială și bugetul

Conform art. 99 din Legea nr. 199/2023, patrimoniul ITP constă în patrimoniul inițial al Bisericilor Fondatoare, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. ITP, pe durata existenței sale, dispune de patrimoniul pus la dispoziția sa, conform legii.

Subscribe to RSS - költségvetés