éves munkarend

You are here

Art. 20 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/12 - 20:25

Programul cadru de practică profesională se stabilește înaintea începutului anului universitar și vor fi aduse la cunoștința tuturor părților implicate. Acest program va include intervalele între care studenții se află la instituția gazdă precum și perioadele cu prezență fizică la ITP.

Art. 16 - Regulamentul intern de funcționare

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/11 - 17:57

Organizarea timpului de lucru

Programul de lucru comun al cadrelor didactice și al studenților sunt stabilite de către conducerea facultății și prin Orar și Program semestrial, și sunt avizate de către Consiliul Facultății. Orarul este afișat la loc vizibil, în siguranță în afișierele ITP, precum și pe site-ul web oficial al ITP.

Subscribe to RSS - éves munkarend