You are here

Art. 11 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice