You are here

Art. 103 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 16:31

5. Evaluarea cunoștințelor, reguli de examinare

Forme de verificare a cunoștințelor

Principalele forme de evaluare, stabilite în planul de învățământ sunt: examen, colocviu, verificare pe parcurs. În cazul fiecărei forme de evaluare, pentru fiecare dată de evaluare se va întocmi catalog de examen.