You are here

Art. 53 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 12:16

În cazul în care studentul participă la o mobilitate de studiu în străinătate, lista disciplinelor opționale oferite de către ITP poate fi complementată cu disciplinele de specialitate oferite de instituția din străinătate unde se desfășoară mobilitatea. Discipline de specialitate ale instituției contractate în cadrul mobilității, care nu figurează ca discipline obligatorii în planul de studiu al studentului, pot fi echivalate cu disciplinele opționale ale ITP. Posibilitatea echivalării ale acestor discipline trebuie stabilită în prealabil de către Comisia pe Programe de Studii.