You are here

Art. 2 - Legációs gyakorlat szabályzata

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/20 - 20:03

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (a továbbiakban: KPTI) az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Magyar Unitárius Egyház és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház által fenntartott és ezen egyházak gyülekezeteinek szolgálatában álló nevelő, oktató és tudományművelő intézmény, amelynek kiemelt feladata a református, unitárius és evangélikus-lutheránus lelkészek képzése.