You are here

Art. 16 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 17:03

Ghidul de admitere se afișează în mod public de către ITP cu cel puțin 6 luni înainte de data concursului, precizând probele de concurs, tematica, bibliografia și numărul de școlarizare.