You are here

Art. 17 - Regulamentul de admitere la studii universitare de masterat

Submitted by webadmin on Thu, 2021/01/07 - 21:24

Fiecare membru al comisiei / comisiilor acordă câte o notă de la 1 la 10 pentru proiectul de cercetare, respectiv pentru performanța candidatului în prezentarea acestuia. Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei. Nota poate fi fracțiune cu două zecimale.