You are here

Art. 18 - Regulamentul de admitere la studii universitare de masterat

Submitted by webadmin on Thu, 2021/01/07 - 20:50

Media finală a admiterii

Media finală a fiecărui candidat se calculează ca media generală, cu două zecimale, a următoarelor rezultate:

  1. media studiilor de licență: 50%;
  2. media examenului de finalizare a studiilor de licență: 30%;
  3. nota de admitere masterat: 20%.