You are here

Art. 1 - Regulamentul de admitere la studii universitare de masterat

Submitted by webadmin on Thu, 2021/01/07 - 20:26

Dispoziții generale

Organizarea concursului de admitere la studiile de masterat la Institutul Teologic Protestant, se realizează conform legislației și normelor în vigoare, respectând totodată canoanele Bisericilor fondatoare. În conformitate cu prevederile Legii educației naționale 2011/1, cu modificările și completările ulterioare, admiterea se face prin concurs. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor în limita numărului de locuri aprobate.