You are here

Art. 34 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 12:24

Înscrierea studentului în anul I în registrul matricol se face pe baza dosarului personal, care va cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere pentru anul I de studiu;
 2. Fișa personală, conform formularului tip ITP Cluj;
 3. Legitimația de admitere care conține notele obținute la admitere-probele orale;
 4. Diploma de bacalaureat în original sau în copie legalizată;
 5. Foaie matricolă în copie legalizată;
 6. Certificatul de naștere în copie legalizată;
 7. Autobiografie;
 8. Adeverință de botez și de confirmare;
 9. Recomandarea prezbiteriului din Parohia de care aparține candidatul;
 10. Recomandarea profesorului de religie și al liceului (în cazul în care a terminat un liceu teologic);
 11. Diploma de licență în original sau adeverință de absolvire pentru studenții care au fost admiși să urmeze specializarea din institut ca a doua facultate;
 12. Foaie matricolă sau supliment de diplomă în copie legalizată;
 13. 4 fotografii tip buletin de identitate;
 14. Adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru specializarea pentru care a candidat.

Kulcsszavak: