unsuccessful final exam

You are here

Art. 33 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/11 - 13:27

Un examen de licență sau disertație nepromovat poate fi repetat încă de două ori, în cadrul perioadelor examinărilor de licență, respectiv de disertație. Dacă nici la a treia examinare de finalizare a studiilor candidatul nu obține media de promovare, acesta va primi la cerere un certificat de studii universitare, care va cuprinde informațiile prevăzute la Art. 39 cu excepția 4., care se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii și foaie matricolă.

Subscribe to RSS - unsuccessful final exam