tanulmányok lezárása

You are here

Art. 81 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:42

Anul de studiu se consideră încheiat când studentul a promovat toate disciplinele prevăzute în planul de învățământ pentru anul de studiu respectiv și a acumulat numărul minim de credite în condițiile prezentului regulament.

Art. 78 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:04

Promovarea programului de studiu

Evaluarea pregătirii profesionale a studentului se face pe întregul parcurs al studiilor, în cadrul seminariilor, lucrărilor practice, verificărilor și altor forme prevăzute în planurile de învățământ, precum și prin examene care se susțin în sesiunile stabilite în conformitate cu structura anului universitar.

Subscribe to RSS - tanulmányok lezárása