registry

You are here

Art. 39 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 11:49

Registrul matricol conține datele personale ale studenților, numărul matricol, rezultatele de studiu obținute de aceștia în baza planului de învățământ al specializării în cauză valabil pentru promoția respectivă, rezultatele obținute la examenul de finalizare a studiilor, precum și însemnările referitoare la studii.

Art. 38 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 11:48

Registrul matricol

Studenții noi înscriși pe baza unui examen de admitere sau transfer vor fi înregistrați în Registrul matricol, documentul primar al evidenței studenților, un registru în format aprobat de Ministerul Educației Naționale. Registrul matricol în format tipărit se completează de secretarul responsabil pentru specializarea respectivă. Întocmirea, semnarea și arhivarea registrului se poate efectua și în format electronic, în Sistemul Unitar de Gestiune a Studiilor - Neptun.

Subscribe to RSS - registry