tantárgyfelvétel

You are here

Art. 131 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 18:42

În cazul în care studentul nu obține notă de promovare după reexaminare, poate solicita din nou reînscrierea la disciplina respectivă. Astfel va reface întreaga activitate didactică prevăzută în planul de învățământ la acea disciplină, mai puțin participarea obligatorie la cursuri (dacă a frecventat cursurile într-un procentaj corespunzător), după care se poate prezenta din nou la examen. La a doua înscriere studentul va avea statut de student cu taxă la disciplina respectivă.

Art. 61 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 14:20

Data limită de definitivare a programei semestriale de studii este ultima zi din perioada de înregistrare a semestrului în cauză. După această dată, modificarea justificată a programei individuale este posibilă doar cu ajutorul secretarului de facultate, cu plata taxei de întârziere stabilite de Senat.

Art. 59 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 12:34

Studentul care într-un an universitar a obținut (a realizat sau a reportat) cel puțin 100 de credite din disciplinele obligatorii și opționale ale planului de învățământ (cu excepția celor la care s-a reînscris), poate solicita la începutul anului universitar următor comasarea ulterioară a doi ani de studii. În urma aprobării din partea Consiliului Facultății studentul va fi înscris în anul de studiu corespunzător (anul trei sau anul patru), și va satisface cerințele planului de învățământ valabil pentru promoția în cauză. Nu se poate aproba comasarea ultimului an de studiu.

Art. 58 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 12:25

Studentul se poate înscrie peste numărul de credite stabilite în cerințele semestriale din planul de învățământ la discipline din planul de învățământ al specializării proprii sau de la alte specializări, cu respectarea condiționărilor. Aceste discipline sunt considerate facultative, și nu pot fi luate în calcul la stabilirea mediei semestriale de bursă, indicelui de credit, numărului de credite necesare pentru promovarea anului de studiu, respectiv numărului de credite necesare pentru absolvire.

Art. 54 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 12:21

Într-un semestru studentul poate alege orice disciplină din planul de învățământ al specializării, predată în semestrul respectiv, cu respectarea condiționărilor. Studentul se înscrie la disciplinele alese din planul de învățământ valabil pentru promoția lui.

Art. 50 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 11:59

Disciplinele opționale contribuie la pregătirea de specialitate a studenților, precum și la aprofundarea cunoștințelor dintr-o ramură de specializare. Parcurgerea și promovarea unui număr de discipline opționale corespunzătoare creditelor stabilite în planul de învățământ este, de asemenea, o condiție pentru obținerea calificării. Disciplinele opționale vor avea o pondere de cel puțin 15% din numărul disciplinelor.

Art. 37 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 10:53

În cursul perioadei de înregistrare la începutul anului universitar studentul are obligația de a se înregistra în sistemul Neptun și de a se înscrie la disciplinele programate de facultate pentru semestrul în curs. După înregistrare și înscrierea la discipline studentul trebuie să depună la Secretariatul facultății Contractul de studii generat din aplicația Neptun, precum și anexele semestriale ale acestuia conținând disciplinele la care s-a înscris.

Art. 11 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/04 - 18:01

Înscrierea (contractarea) unei discipline în contractul de studii înseamnă înscrierea la toate activitățile didactice asociate unei discipline (ore de curs, seminarii, proiect, practică), denumite generic cursuri. Condiția înscrierii este îndeplinirea cerințelor preliminare ale disciplinei respective. Înscrierea la discipline în cadrul ITP se realizează prin Sistemul Unitar de Gestiune a Studiilor Neptun.

Subscribe to RSS - tantárgyfelvétel