kutatási terv

You are here

Art. 15 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Submitted by webadmin on Sun, 2021/03/14 - 08:01

Programul instituțional anual de cercetare științifică al ITP este elaborat de către Consiliul Cercetării Științifice prin integrarea programelor anuale ale cercurilor de cercetare și este aprobat de Senatul ITP.

Art. 14 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Submitted by webadmin on Sun, 2021/03/14 - 08:01

Programele instituționale de cercetare științifică se elaborează anual de către ITP, și/sau de cercurile de cercetare pe baza temelor prioritare, specifice ITP, din programele naționale și cele internaționale, precum si pe baza strategiei ITP cu privire la activitatea de cercetare și dezvoltare.

Art. 6 - A licenciátusi és magiszteri szakdolgozat elkészítésének szabályzata

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/25 - 16:19

A szakdolgozat készítésének menete

A szakdolgozat témájának kiválasztására, kutatással való megalapozására, a szakirodalom tanulmányozására és a szakdolgozat megírására minimum két félév áll a hallgató rendelkezésére.

Art. 5 - Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare în Teologie Practică "Ravasz László"

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/17 - 14:16

Activitatea CCTP se desfășoară pe baza unui Plan de cercetare anual, discutat în CCTP și aprobat de Consiliul Cercetării Științifice.

Subscribe to RSS - kutatási terv