összeférhetetlenség

You are here

Art. 29 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 12:34

În situația în care, în urma câștigării unui concurs de către un candidat, una sau mai multe persoane din instituția de învățământ superior urmează să se afle într-o situație de incompatibilitate conform Art. 295 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, numirea pe post și acordarea titlului universitar sau a gradului profesional de cercetare-dezvoltare poate avea loc numai după soluționarea situației/situațiilor de incompatibilitate.

Art. 13 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 11:34

Capitolul V. Înscrierea la concurs

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic și de cercetare, candidatul întocmește un dosar care conține următoarele documente:

Art. 12 - Regulamentul de mobilitate studențească pentru programele Erasmus+ și Makovecz

Submitted by webadmin on Thu, 2020/12/31 - 16:29

Fiecare membru al comisiei semnează declarația de evitare a conflictelor de interese, conform căreia nu există relații familiale cu niciunul dintre candidați sau alte condiții de incompatibilitate, prevăzute în Codul Etic.

Subscribe to RSS - összeférhetetlenség