professzor

You are here

Art. 31 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 16:53

În conformitate cu prevederile legale, programul de masterat necesită implicarea cadrelor didactice titulare ITP, cu titlu de profesor sau conferențiar, pentru cel puțin 50% din disciplinele aferente programului.

Art. 38 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 12:41

Capitolul X. Suplinirea activităților didactice

  1. Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al ITP ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform Legii 1/2011.
  2. Studenții doctoranzi pot fi angajați pe perioadă de maximum 5 ani și pot efectua activități didactice în regim plata cu ora, în limita unei norme didactice minime de asistent universitar.
Subscribe to RSS - professzor