written exam

You are here

Art. 24 - Regulamentul de admitere la studii universitare de licență

Submitted by webadmin on Thu, 2021/01/07 - 13:39

Examenul scris se va desfășura în săli închise, sub supravegherea a cel puțin 2 profesori sau angajați ai Institutului. Profesorii care vor corecta lucrările nu pot fi supraveghetori la scrierea lucrărilor în cauză. Candidații se vor prezenta cu o jumătate de oră înainte de începerea examenului în fața sălii desemnate, iar în momentul intrării în sală ei vor prezenta legitimația de examen și cartea de identitate. La predarea lucrărilor profesorul care preia lucrarea restituie legitimația de examen candidaților. Cadrul didactic de specialitate va face cunoscut regulamentul de examen.

Subscribe to RSS - written exam