oral exam

You are here

Art. 123 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 18:27

Examinarea orală poate să se desfășoare pe bază de subiecte sau prin conversație despre materialul parcurs în cadrul cursului. În cazul unei examinări pe bază de subiecte, studentul poate schimba subiectul ales o singură dată înainte de începerea răspunsului. Acest lucru presupune scăderea automată a 2 puncte din nota de examinare.

Art. 25 - Regulamentul de admitere la studii universitare de licență

Submitted by webadmin on Thu, 2021/01/07 - 13:46

Examenul oral. Comisia examenului oral constă în președinte și 2 membri care sunt cadre didactice de specialitate. Candidații vor extrage un subiect, care conține una sau mai multe întrebări. Condițiile promovării examenului sunt descrise în Ghidul de Admitere la disciplina respectivă. Este interzisă folosirea oricărui fel de material auxiliar și orice discuții intre candidați. Timpul de pregătire este de 20 de minute.

Subscribe to RSS - oral exam