examination tax

You are here

Art. 131 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 18:42

În cazul în care studentul nu obține notă de promovare după reexaminare, poate solicita din nou reînscrierea la disciplina respectivă. Astfel va reface întreaga activitate didactică prevăzută în planul de învățământ la acea disciplină, mai puțin participarea obligatorie la cursuri (dacă a frecventat cursurile într-un procentaj corespunzător), după care se poate prezenta din nou la examen. La a doua înscriere studentul va avea statut de student cu taxă la disciplina respectivă.

Art. 89 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:46

Studentul, care la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (a anilor de studii) prevăzute în planul de învățământ pentru durata studiilor, nu și-a finalizat în totalitate obligațiile școlare, poate solicita prelungirea școlarității cu 2 semestre. Studentul își va da restanțele din ultimul an după regimul de lichidare a restanțelor și se va reînscrie la disciplinele din anii precedenți la care are restanțe, achitând costul creditelor aferente acestor discipline.

Subscribe to RSS - examination tax