kollokvium

You are here

Art. 106 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 17:38

Colocviul reprezintă modul de evaluare folosit preponderent în cazul disciplinelor cu caracter practic, în cadrul căruia evaluarea cunoștințelor se face cel târziu în săptămâna premergătoare sesiunii de examene sau la sfârșitul practicii de specialitate. În cazuri justificate, conform deciziei facultății, prima săptămână de sesiune poate fi destinată evaluării disciplinelor încheiate cu colocviu, caz în care în această perioadă nu pot fi programate examene pentru specializarea respectivă. Evaluarea colocviului se face prin notă.

Art. 119 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:11

Încheierea situației școlare semestriale la disciplinele prevăzute în planul de învățământ cu verificare pe parcurs și colocviu se va face cu o săptămână înaintea sesiunii de examene programate (presesiune).

Subscribe to RSS - kollokvium