tanulmányi szerződés

You are here

Art. 18 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 18:16

Statutul de student este activ în anul universitar în care studentul s-a înregistrat în sistemul Neptun și s-a înscris prin semnarea Contractului de studii. Statutul de student este în întrerupere (pasiv) atunci, când studentul solicită întrerupere pe anul sau semestrul respectiv prin cerere depusă la Secretariatul ITP, cu aprobarea Consiliului Facultății.

Art. 37 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 10:53

În cursul perioadei de înregistrare la începutul anului universitar studentul are obligația de a se înregistra în sistemul Neptun și de a se înscrie la disciplinele programate de facultate pentru semestrul în curs. După înregistrare și înscrierea la discipline studentul trebuie să depună la Secretariatul facultății Contractul de studii generat din aplicația Neptun, precum și anexele semestriale ale acestuia conținând disciplinele la care s-a înscris.

Art. 13 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/04 - 18:06

Contractul de studii reprezintă anexa la contractul de școlarizare valabil pe durata studiilor, semnată anual de către student și decanul facultății, prin care studentul se înscrie în anul universitar respectiv, și prin care el alege disciplinele pentru semestrele I și II. Prin contractul de studiu studentul își asumă îndeplinirea cerințelor stabilite, iar decanul se obligă la organizarea predării disciplinelor respective în condiții adecvate.

Art. 42 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 16:53

La începutul fiecărui an universitar se încheie un Contract de studiu între student și Rectorul ITP, prin care studentul se înscrie la cursurile obligatorii, opționale și facultative. Studentul este liber în alegerea cursurilor din planul de învățământ, respectând condiționările. Prin semnarea acestui contract studentul are dreptul să ia parte la toate activitățile didactice aferente disciplinelor alese și să se prezinte la examen.

Subscribe to RSS - tanulmányi szerződés