diákigazolvány

You are here

Art. 45 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 16:52

În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de date ireale, acestea constituind falsuri în acte publice și se sancționează ca atare. În cazul pierderii documentelor personale (Carnet de student sau Legitimația de student) se eliberează un duplicat după anunțarea în presă a pierderii și după achitarea taxelor stabilite prin instrucțiuni.

Art. 43 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 16:51

Legitimația de student și Carnetul de student

Secretariatul ITP eliberează studentului înmatriculat Legitimația de student și Carnetul de student care dovedesc calitatea de student. În Carnetul de student se înscriu toate notele obținute la toate probele de evaluare, pe toată durata școlarității. Prezentarea Carnetului de student profesorului examinator este obligatorie. La sfârșitul și la începutul fiecărui an universitar Carnetul studentului este vizat de către Rectorul ITP. Legitimația de student este vizată de către Decan la fiecare început de an universitar.

Subscribe to RSS - diákigazolvány