diákképviselet

You are here

Art. 63 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 13:50

Decanul facultății ITP are responsabilitatea coordonării proceselor educaționale și de informare a studenților Institutului privind programele de studiu. Titularii de discipline au responsabilitatea informării studenților privind disciplinele individuale. Mentorii de an și reprezentații studenților în comisiile ITP au responsabilitatea informării studenților privind activitatea educațională și programul academic. Preotul duhovnic răspunde de informarea studenților privind programele și activitatea spirituală desfășurată în cadrul ITP.

Art. 46 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 20:40

Membrii senatului universitar din cadrul ITP vor fi aleși după cum urmează:

  1. reprezentanții cadrelor didactice și de cercetare în Senat sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din ITP, în proporție de maximum 75%;
  2. reprezentanții studenților sunt aleși prin votul universal, direct și secret al studenților conform Regulamentului privind Statutul Uniunii Studențești, în proporție de minimum 25%.

Art. 21 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 20:31

Normele de reprezentare

Componența membrilor Consiliului Facultății este de maximum 75% cadre didactice și de cercetare, respectiv minimum 25% studenți. Reprezentanții cadrelor didactice și de cercetare în Consiliul Facultății sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din facultate, iar reprezentanții studenților sunt aleși prin vot universal, direct și secret de către studenții facultății.

Art. 12 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 19:01

Reprezentanții studenților în organele de conducere (Consiliul Facultății și Senat) trebuie să aibă rezultate bune în pregătirea profesională, precum și o conduită responsabilă, demnă de teolog creștin.

Art. 10 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 19:00

Alegerile reprezentanților studenților în structurile de conducere academică sunt organizate de către studenți respectând prevederile Cartei ITP și a Regulamentelor proprii privind activitatea studenților cu sprijinul logistic acordat de către ITP.

Art. 5 - Regulamentul de funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Submitted by webadmin on Sat, 2020/04/25 - 17:05

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP are următoarea structură:

  1. decanul ITP;
  2. prorectorul ITP, responsabil cu asigurarea calității la nivelul Institutului;
  3. 3 cadre didactice delegate de Consiliul Facultății;
  4. 1 evaluator extern, invitat de Consiliul Facultății;
  5. reprezentantul studenților;
  6. directorul general administrativ ITP.
Subscribe to RSS - diákképviselet