kreditrendszer

You are here

Art. 5 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/04 - 17:53

În sistemul de credite pentru obținerea diplomei studenții trebuie să acumuleze un anumit număr de credite din diferitele discipline și pachete de discipline, în conformitate cu planul de învățământ al programului de studiu. Numărul de credite aferent unei specializări este reglementat prin hotărâre de guvern. Promovarea disciplinelor nu este legată de un anume semestru de studiu. Luând în considerare condiționările disciplinelor și alte reglementări valabile, folosindu-se de opțiunile posibile, studentul își poate organiza studiile în baza unui plan individual de studiu.

Art. 3 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/04 - 17:42

2. Noțiuni de bază

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP) este o instituție de învățământ superior acreditată, care asigură studii universitare de licență, respectiv studii universitare de masterat. ITP aplică în organizarea procesului de învățământ Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).

Art. 82 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:29

Studentul care până la sfârșitul anului universitar acumulează mai puțin de 40 de credite din totalul de 60 reprezentând ritmul normal de studii anuale va fi exmatriculat. Cauzele de forță majoră (concedii medicale și de maternitate, cazuri de îmbolnăviri grave dovedite cu acte medicale eliberate) se consideră excepții și se rezolvă la cererea studentului prin prelungirea școlarității sau întrerupere.

Art. 79 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:26

Promovarea examenului (verificării) implică și acordarea pachetului de credite prevăzute pentru disciplina respectivă. Pachetul (numărul) de credite alocat unei discipline nu este divizibil, adică creditele acordate unei discipline nu se pot obține în etape.

Subscribe to RSS - kreditrendszer