fellebbezés

You are here

Art. 35 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 12:38

Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale sau prevăzute în metodologia ITP. Contestațiile depuse de alte persoane decât candidații sunt înaintate Senatului spre soluționare.

Art. 34 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 12:37

Capitolul IX. Contestații

  1. În vederea stabilirii componenței comisiilor de soluționare a contestațiilor se parcurge aceeași procedură ca la stabilirea componenței comisiei de concurs.
  2. Membrii comisiei de concurs nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor.
  3. În urma aprobării de către Senatul ITP, comisia de soluționare a contestațiilor este numită prin decizie a rectorului.
Subscribe to RSS - fellebbezés