hosszabbítási kérelem

You are here

Art. 44 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 16:53

Contractul de școlarizare se încheie pe durata normală de școlarizare începând cu anul I când studentul a fost înmatriculat. În cazul în care studentul nu finalizează programul de studii în perioada normală, va solicita prelungirea Contractului de școlarizare, în condițiile oferite de Institut la aceea dată. Contractul de școlarizare se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Subscribe to RSS - hosszabbítási kérelem