rektor

You are here

Art. 50 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 20:42

Alegerile la nivelul Rectorului

Rectorul este desemnat conform OMECS nr. 3751, cu un mandat de 4 ani, prin una dintre următoarele modalități:

  1. pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senat; sau
  2. prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare și al reprezentanților studenților.
Subscribe to RSS - rektor