mentorok

You are here

Art. 17 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/12 - 20:09

În vederea facilitării și realizării activităților desfășurate de mentor, ITP va plăti acestuia un onorariu reprezentând serviciile de mentorare acordate prin intermediul instituției gazdă.

Art. 9 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/12 - 19:53

Mentorul contribuie la realizarea sarcinilor practice prescrise de programul de practică profesională. Astfel mentorul:

Art. 1 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/12 - 19:39

În conformitate cu profilul programului de masterat profesional, Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP) inițiează programul de practică profesională prin cooperare cu Bisericile fondatoare, reprezentate prin preoții-mentori ai parohiilor bisericii. Prezentul regulament reglementează practica profesională a studenților care se desfășoară sub îndrumarea mentorilor.

Art. 2 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/12 - 19:35

Definiții

  1. Studentul practicant este studentul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, înscris la programul de masterat.
  2. Instituția gazdă este oficiul parohial / organizația bisericească care găzduiește studentul în vederea realizării practicii profesionale.
  3. Mentorul este preotul paroh încadrat la instituția gazdă, care prin pregătirea, profesionalismul și experiența sa dispune de competențele necesare, ca să contribuie la dezvoltarea profesională a studentului practicant.

Art. 32 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 16:54

Restul activităților didactice de seminarizare, lucrări aplicative, proiecte etc. pot fi acoperite și de alte cadre didactice titularizate în învățământul superior cu titlul științific de doctor în specialitatea disciplinelor aflate în postul didactic pe care îl ocupă, angajate cu norma de bază în ITP. În ceea ce privește practica profesională realizat în afara ITP, Institutul va coopera cu mentorii unde studenții practicanți vor desfășura stagiul de practică conform convenției încheiate cu Bisericile fondatoare.

Subscribe to RSS - mentorok