felekezetiség

You are here

Art. 9 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 16:36

Specializarea programului de masterat Teologie protestantă pastorală aplicată este comună pentru candidații aparținând celor trei confesiuni: reformată, lutherană și unitariană. În vederea asigurării instrucției și formării specifice pentru fiecare cult, se organizează, în funcție de caracterul fiecărei activități, grupe sau colective de lucru sub conducerea cadrelor didactice care aparțin confesiunii respective.

Art. 23 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 20:32

Dat fiind structura specifică a ITP, cotele-părți de reprezentare în Senat se realizează pe baza liniilor de studiu, în felul următor: dintre cele 9 cadre titulare alese 5 aparțin Bisericii Reformate, 3 Bisericii Unitariene și 1 Bisericii Evanghelice-Lutherane.

Subscribe to RSS - felekezetiség