intézeti weboldal

You are here

Art. 4 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Wed, 2021/02/10 - 18:57

Examenele de finalizare a studiilor se organizează în două sesiuni, de regulă în iunie și septembrie. ITP va difuza informațiile utile candidaților privind condițiile și perioadele de înscriere pe pagina web și pe avizierul Institutului.

Art. 62 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 13:48

După înscriere în noul an universitar, studenții ITP vor fi informați de drepturile și obligațiile lor, de structura anului academic, de procedurile de înscriere și desfășurare a studiilor, de regulamentele care reglementează statutul de student și procesele de învățare, de planurile de învățământ și fișele disciplinelor, de utilizarea platformelor de administrare a studiilor. Aceste informații sunt accesibile și online pe site-ul ITP.

Art. 10 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 11:18

Pe pagina web a concursului și pe site-ul web al ITP vor fi publicate, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidații înscriși și cu respectarea protecției datelor cu caracter personal, în sensul legii, următoarele:

  • curriculum vitae;
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale.

Art. 9 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 11:17

Capitolul III. Anunțul public privind organizarea concursului

  1. Anunțurile privind scoaterea la concurs a posturilor didactice și de cercetare se publică prin următoarele modalități:
    • pe pagina principală a site-ului web al ITP: www.proteo.cj.edu.ro;
    • pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educației Naționale;
    • în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Subscribe to RSS - intézeti weboldal