plagizálás

You are here

Art. 37 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/11 - 12:40

Conducerea ITP asigură respectarea normelor deontologiei și eticii academice, în scopul prevenirii / combaterii plagiatului, a comercializării lucrărilor, precum și a oricărei tentative de fraudă. Conducerea ITP asigură totodată platforme electronice de verificare pentru autenticitatea lucrărilor.

Art. 34 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/11 - 10:01

Asigurarea autenticității lucrărilor și responsabilitatea academică

Coordonatorii lucrărilor de licență, și de disertație răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea autenticității conținutului.

Art. 10 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Wed, 2021/02/10 - 18:41

Prin Declarația de autenticitate se atestă, sub sancțiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declarații, faptul că lucrarea de licență / disertație, depusă în vederea susținerii, reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare referitoare la protecția dreptului de autor.

Art. 137 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:32

Studentul care încearcă să promoveze orice examen prin fraudă sau prin plagiarism va fi exmatriculat de către Rector, la propunerea Consiliului Facultății. Despre astfel de cazuri cadrul didactic examinator întocmește un raport în scris pentru Consiliul Facultății.

Subscribe to RSS - plagizálás