academic integrity

You are here

Art. 25 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 13:48

VI. Cinste și integritate

Orice membru al comunității academice are obligația de a manifesta un comportament onest și cinstit atât în activitatea didactică cât și în cercetare și în funcția de conducere, și anume conform prevederilor normelor creștine bazate pe Biblie.

Subscribe to RSS - academic integrity