vizsgahalasztás

You are here

Art. 143 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 19:44

Condiția de promovare a unui an universitar și de înscriere în anul universitar următor este acumularea (prin rezultate obținute, respectiv cele recunoscute și/sau reportate în acel an) a unui număr de minim 40 credite la disciplinele obligatorii și opționale din planul de învățământ al specializării (în afara eventualelor credite ale disciplinelor la care s-a reînscris studentul).

Art. 135 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 18:34

Studentul care a acumulat mai mult de trei restanțe pe o sesiune va fi consiliat de către îndrumătorul de an. În cazul în care după încheierea sesiunii de restanțe studentul acumulează mai mult de patru examene nereușite, el poate fi atenționată de Consiliul Facultății.

Subscribe to RSS - vizsgahalasztás