kreditpótló év

You are here

Art. 90 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:47

Consiliul Facultății poate aproba prelungirea școlarității cu cel mult un an universitar față de durata legală de școlarizare în următoarele situații:

  1. cazuri medicale atestate prin certificate medicale;
  2. la cererea de întrerupere din motive personale;
  3. concedii de maternitate (2 ani prin excepție).

Art. 89 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:46

Studentul, care la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (a anilor de studii) prevăzute în planul de învățământ pentru durata studiilor, nu și-a finalizat în totalitate obligațiile școlare, poate solicita prelungirea școlarității cu 2 semestre. Studentul își va da restanțele din ultimul an după regimul de lichidare a restanțelor și se va reînscrie la disciplinele din anii precedenți la care are restanțe, achitând costul creditelor aferente acestor discipline.

Art. 5 - Regulamentul de mobilitate studențească pentru programele Erasmus+ și Makovecz

Submitted by webadmin on Thu, 2020/12/31 - 16:12

Condițiile de aplicare pentru bursă de studiu sau de formare

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții de aplicare la ‏bursa de studiu sau de formare (plasament):

Subscribe to RSS - kreditpótló év