szakdolgozat

You are here

Art. 9 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/11 - 12:47

Lucrările de licență și disertație avizate de către coordonator vor fi depuse la secretariat în format tipărit, și vor fi încărcate în același timp și pe platforma electronică de depozitare a acestor documente (repo.proteo).

Art. 8 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/11 - 09:52

Lucrările de licență / masterat trebuie avizate de către coordonatorul științific înaintea depunerea acestora la Secretariatul ITP. Coordonatorul lucrărilor certifică faptul că lucrarea studentului întrunește toate condițiile pentru a fi supus dezbaterii publice.

Art. 28 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Wed, 2021/02/10 - 19:17

Media minimă de promovare a probei orale din cadrul examenului de disertație este 5,00. Media minimă pentru promovarea examenului aferent pregătirii și prezentării lucrării de disertație este 6,00. Media finală minimă de promovare este 6,00.

Art. 38 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 17:13

La examenul pentru finalizarea studiilor de masterat se pot prezenta doar acei absolvenți care au îndeplinit toate obligațiile prevăzute în planul de învățământ pentru semestrele de studiu, conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație.

Subscribe to RSS - szakdolgozat