chief accountant

You are here

Art. 11 - Regulament de organizare și funcționare a compartimentului administrativ-economic

Submitted by webadmin on Sat, 2021/03/20 - 18:21

Pe linie de resurse umane, atribuțiile serviciului financiar-contabilitate sunt următoarele:

  1. centralizarea și verificarea documentelor de evidență operativă necesare calculului drepturilor salariale;
  2. calcularea și punerea în plată a concediilor medicale, sarcină și lăuzie, precum și a concediilor de odihnă;
  3. întocmirea, la cerere, a adeverințelor de venit;
  4. centralizarea viramentelor angajatului și angajatorului;
  5. întocmirea declaratiilor statistice lunare către Direcția Județeană de Statistică, la termenele stabilite prin lege.

Art. 7 - Regulament de organizare și funcționare a compartimentului administrativ-economic

Submitted by webadmin on Sat, 2021/03/20 - 18:14

Serviciul financiar contabilitate

Obiectivul principal de activitate îl constituie asigurarea organizării și desfășurării activității financiar-contabile a ITP, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. În activitatea sa, serviciul financiar-contabil colaborează cu Rectorul, Decanul, cu celelalte compartimente funcționale ale ITP.

Subscribe to RSS - chief accountant